Information till arrangörer

Riktlinjer för att publicera evenemang i Solna stads evenemangskalender:

För att få möjlighet att synas i Solnas evenemangskalendern ska evenemanget vara öppet för allmänheten (åldersbegränsningar och krav på vissa färdigheter kan förekomma) samt genomföras i Solna eller ha annan relevant koppling till Solna som stad eller plats.

Vilken typ av evenemang får läggas in?

Evenemang i Solna som är öppna för allmänheten till exempel konserter, teater- och dansföreställningar, konstutställningar, marknader, föredrag, mässor, festivaler och större sportevenemang.

Vilken typ av evenemang och aktiviteter läggs inte in?

Evenemang som endast vänder sig till medlemmar.

Branschevent och kongresser.

Workshops som riktar sig till specifik bransch.

Evenemang med religiös karaktär tex. Gudstjänster eller religiösa träffar.

Partipolitiska arrangemang eller andra politiskt kampanjande rörelser.

Företagsjippon, firmafester och dylikt.

Kommunalt arrangerade informations- eller serviceträffar som till exempel rullatorservice, information på äldreboenden och dylikt.

Butiksevent.

Träningsmatcher, motionsidrott och dylikt räknas inte som evenemang.

Fritids- och motionsaktiviteter som bowling, kanotpaddling, fotbollsträning, yogapass och liknande. (Enstaka prova-på tillfällen eller informationsaktiviteter tas med).

Mindre loppis- och garageförsäljningar.

Ordinarie filmutbud på biografer.

För publicerade evenemang gäller:

I evenemangskalendern är det inte tillåtet att lägga in evenemang som kränker grupp eller person oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Ej heller sådant som strider mot lag eller på annat sätt är stötande eller olämpligt. Spam och företagsreklam är inte heller tillåtet och tas bort.

Ansvar

Respektive arrangör ansvarar för att informationen om evenemangen är korrekta. Solna stad tar inte ansvar för innehåll, felaktiga uppgifter eller inställda evenemang.